logo

Online testovi

ZAVRŠNI TESTOVI ZA PROVJERU ZNANJA

Napomena:

Testovima se može pristupiti jedino sa lozinkom koju će Vam dodijeliti Vaš predavač nakon odslušane nastave iz PPSP.
Ukupno ima 5 testova.
Sva pitanja su bodovana.

Konzultacije sa predavačem!

Test za provjeru znanja 1

Test za provjeru znanja 2

Test za provjeru znanja 3

Facebook